Drammen havns årsrapport 2016

Velkommen til vår digitale årsrapport. Gjennom ulike filmklipp viser vi frem høydepunktene fra 2016 – et år preget av bilrekord, utvidelse og en aldri så liten jernbanerevolusjon. Her finner du også nøkkeltall til styrets årsberetning.

Havnedirektørens ord

Jeg er svært stolt av å kunne si at Drammen havn nå er Norges mest effektive og mest miljøvennlige havn. Med nye jernbanespor ut til Holmen losses nye biler direkte fra sjø til bane og sparer både veinettet og miljøet for belastning. Drammen har for alvor blitt det intermodale knutepunktet i regionen. For, som statsråd Ketil Solvik-Olsen sa det, "dette er en havn som snakkes godt om fordi den viser hvordan man kombinerer sjøtransport, godstransport på jernbane og på vei på en god måte." Vi skal bli enda mer effektive og enda mer miljøvennlige i årene som kommer.

Etter rekordåret 2015, opplever Drammen havn også videre vekst på flere områder i 2016. I 2016 ble det igjen satt bilrekord med over 109 000 importerte biler til Drammen og en vekst på 2 prosent. Dette styrker Drammen havn som Norges bilimporthavn. Spesielt er det økningen i el-bilimporten og hybridbilene som står for en stor del av veksten.

For å bidra til et positivt bybilde, lyssatte vi kranene på kaia og inviterte til juleKRANtenning med spektakulær lyssetting og fyrverkeri. Vi er også glade for å få lov til å være med å fargelegge byen gjennom graffitiprosjektet, som du kan se mer til i denne årsrapporten. Havna er viktig for byens innbyggere og regionens næringsliv som import- og eksporthavn.

Det er en glede å få virke i en nyskapende by som Drammen.

Einar Olsen
HavnedirektørKunst på havna

Vi ga graffitikunstner Eric Ness Christiansen og illustratør Mikael Noguchi 700 kvadratmeter med containerflate og temaet tømmerfløting. Resultatet ser du i dette innslaget.


Jernbanespor helt til kaikanten

Takket være investeringer på totalt 400 millioner kroner går nå jernbanesporet helt frem til kaikanten på Holmen. Dette betyr store besparelser for både kunder og miljø. Hør hva jernbanedirektør Elisabeth Enger sier om samarbeidet med Drammen havn.


Statsråden klippet snora

NRK dekket åpningen av det nye jernbaneanlegget på Holmen i desember. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen klippet snora og påpekte at “Drammen havn er et sentralt logistikknutepunkt i landet vårt”. Så avslørte han at han selv er kunde på Drammen havn...


Bilrekord

Aldri har det kommet flere biler til Norge via Drammen havn. Bilimporten setter Drammen på Norges-kartet som bilby nummer én. Christina Bu, leder for el-bilforeningen, gir Drammen havn denne attesten.


Utvidelse av havna på Holmen

En avtale med Drammen kommune sikrer utvikling av Havna på Holmen. Arbeidet med å legge til rette for at Holmen blir en effektiv havn og en næringsarena er i full gang, som denne filmen viser.


Lysende kraner

Da Drammen havn inviterte hele byens befolkning til julekrantenning, fikk NRK også anledning til å lage et populært innslag til seermagneten Norge Rundt på lille julaften.